Kalkulator graficzny TOOR TR-523

 • wyświetlacz 12-pozycyjny
 • wyświetlacz graficzny
 • wybór ilości miejsc po przecinku
 • 360 operacji matematycznych
 • wyświetlanie liczb w postaci półlogarytmicznej
 • kreślenie wykresów funkcji
 • rozwiązywanie równań
 • obliczenia statystyczne
 • kasowanie ostatniej pozycji
 • całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
 • obliczanie procentu
 • obliczanie pierwiastka
 • pamięć
 • funkcja całek
 • rozmiar: 174 x 84 x 18 mm
 • instrukcja obsługi