Kalkulator naukowy TOOR TR-511

 • wyświetlacz 12-pozycyjny
 • 2-liniowy wyświetlacz
 • kasowanie ostatniej pozycji
 • wybór ilości miejsc po przecinku
 • 240 operacji matematycznych
 • wyświetlanie liczb w postaci półlogarytmicznej
 • całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
 • obliczanie procentu
 • obliczanie pierwiastka
 • pamięć
 • rozmiar: 162 x 84 x 18 mm
 • instrukcja obsługi