Kalkulator dwuliniowy TOOR TR-310DB-W

  • wyświetlacz 10-pozycyjny
  • kasowanie ostatniej pozycji
  • klawisze przechodzenia pomiędzy cyframi
  • wykonywanie działań w nawiasach
  • obliczanie procentu
  • pamięć
  • klawisz zmiany znaku
  • pamięć
  • rozmiar: 118 x 70 x 10 mm
  • instrukcja obsługi