Kalkulator dwuliniowy TOOR TR-2249DB

  • wyświetlacz 10-pozycyjny
  • kasowanie ostatniej pozycji
  • klawisze przechodzenia pomiędzy cyframi
  • wykonywanie działań w nawiasach
  • obliczanie procentu
  • pamięć
  • klawisz zmiany znaku
  • pamięć
  • rozmiar: 145 x 105 x 33 mm
  • instrukcja obsługi