Kalkulator biurowy TOOR TR-2266A

 • wyświetlacz 12-pozycyjny
 • marża/obniżka
 • wybór trybu przecinka i ilości miejsc po przecinku
 • klawisz cofania ostatniej cyfry
 • kasowanie ostatniej pozycji
 • całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
 • obliczanie procentu
 • obliczanie pierwiastka
 • pamięć
 • klawisz zmiany znaku
 • klawisz podwójnego zera
 • suma ogólna
 • rozmiar: 194 x 129 x 31 mm (maks. 62)
 • instrukcja obsługi