Kalkulator biurowy TOOR TR-2245

 • wyświetlacz 12-pozycyjny
 • marża/obniżka
 • klawisz cofania ostatniej cyfry
 • kasowanie ostatniej pozycji
 • obliczanie procentu
 • obliczanie pierwiastka
 • pamięć
 • klawisz zmiany znaku
 • suma ogólna
 • rozmiar: 142 x 105 x 23 mm
 • instrukcja obsługi