Kalkulator biurowy TOOR TR-2213A

 • wyświetlacz 12-pozycyjny
 • marża/obniżka
 • check&correct sprawdzanie i poprawianie obliczeń do 120 kroków
 • wybór trybu przecinka i ilości miejsc po przecinku
 • klawisz cofania ostatniej cyfry
 • kasowanie ostatniej pozycji
 • całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
 • obliczanie procentu
 • obliczanie pierwiastka
 • pamięć
 • klawisz zmiany znaku
 • klawisz podwójnego zera
 • suma ogólna
 • rozmiar: 170 x 125 x 36 mm
 • instrukcja obsługi