Kalkulator dwuliniowy TOOR TR-1223DB-B

  • wyświetlacz 10-pozycyjny
  • kasowanie ostatniej pozycji
  • klawisze przechodzenia pomiędzy cyframi
  • wykonywanie działań w nawiasach
  • obliczanie procentu
  • pamięć
  • klawisz zmiany znaku
  • pamięć
  • rozmiar: 148 x 105 x 20 mm
  • instrukcja obsługi